Aviso legal

Aviso legal.

OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per Manteniments Piscines del Valles S.L., c/ Avinguda Can Sucarrats 108-110 Nave 14. Pol. Ind. Cova Solera. 08191 de Rubí (BARCELONA) Espanya, e-mail: info@controlaqua.com, amb CIF: B60209798 i inscrita al Registro Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tomo 24822 , Hoja 79.942 , Inscripción 1ª . Així com per a la recepció de possibles clients, contactes comercials i demandes d’ocupació.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat Manteniments Piscines del Valles S.L. (en endavant el Propietari del web), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.
El portal www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals, el Propietari del web són titulars o legítims llicenciataris.
CONTINGUTS:
Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d’ aplicació.
ACCÉS I ÚS:
Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d’accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de la bona fe i l’ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici del Propietari del web.
Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del Propietari del web
Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi el Propietari del web, presentar les pàgines www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.
RESPONSABILITAT:
El Propietari del web no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.
SERVEI:
El Propietari del web, es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.
GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona, Espanya. L’accés a la pàgina web www..controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.
HIPERENLLAÇOS:
Els hiperenllaços continguts en el lloc web www.controlaqua.com i www.mantenimentsdepiscines.cat poden dirigir a pàgines web de tercers, el Propietari del web no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el Propietari del web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

LEER NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LEER NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES